Toiminta

Littoisten Omakotiyhdistys r.y. on kaikkien Liedon littoislaisten yhteinen äänitorvi. Yhdistys toimii Littoisissa Liedon kunnan alueella ja on puoluepoliittisesti sitoutumaton taajaman asukkaiden edunvalvoja. Jäseniä yhdistyksellä on yli 300.

Tarkoituksemme on myötävaikuttaa Littoisten hallittuun kehittämiseen arvokasta kyläyhteisöä vaalien. Haluamme säilyttää ja edistää alueen omaleimaista ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta miljöötä Littoisten järven rannalla sekä parantaa alueen asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta. Teemme työtä sen puolesta, että Littoinen on miellyttävä asuinpaikka, jossa on myös tarjolla monipuolisesti palveluja.

Littoisten Omakotiyhdistys r.y. perustettiin vuonna 1971, ja se on historiansa aikana vaikuttanut monella tavalla littoislaisten hyvinvointiin. Yhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan mm. alueen kaavoitukseeen, palveluihin sekä teiden kuntoon ja valaistukseen. Pidämme tärkeänä myös Littoistenjärven virkistyskäytön edistämisestä, josta on osoituksena mm. Mustavuoren laituritalkoot vuonna 2003.